Welk hulpaanbod komt in aanmerking?

December 2018: Het Onlinehulpstempel houdt op te bestaan. Lees er hier meer over: https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/onlinehulpstempel-voor-de-ggz-stopt

Het Onlinehulpstempel richt zich op aanbod dat een actieve, planmatige en doelgerichte aanpak biedt met behulp van ICT, met als primair doel het gedrag van mensen te veranderen om de geestelijke gezondheid te bevorderen of psychische stoornissen te voorkomen.

Actief

De gebruiker van het aanbod wordt echt uitgenodigd iets doen, meer dus dan alleen informatie in zich opnemen. Denk hierbij aan het maken van opdrachten of het invullen van een test.

Planmatig

De interventie is gebaseerd op een plan. Dit hoeft niet per se een protocol te zijn, maar er moet wel een bepaalde systematiek aan de interventie ten grondslag liggen.

Doelgericht

Het aanbod is primair gericht op het veranderen van het gedrag van de gebruiker en biedt daar handvatten voor. Dit doel overstijgt het enkel aanbieden van informatie over geestelijke gezondheid.

Niet in aanmerking komen:

  • Aanbod dat niet rechtstreeks op de consument gericht is, zoals elektronische uitwisseling van informatie tussen professionals of het elektronisch patiĆ«ntendossier;
  • Aanbod dat enkel informatie aanbiedt;
  • Aanbod dat enkel inhoudelijk onbegeleid contact tussen gebruikers faciliteert, zoals bij sommige vormen van lotgenotencontact en fora het geval is.

Waterdicht

Omdat het onmogelijk en onwenselijk is om iets innovatiefs als online hulp met een waterdichte afbakening dicht te spijkeren zal er aanbod bestaan waarvan niet direct helder is of het voor het Onlinehulpstempel in aanmerking komt. Neem bij twijfel gerust contact op zodat de experts met je mee kunnen denken.