Privacy

Algemeen

Het Onlinehulpstempel/Trimbos-instituut biedt via verschillende communicatie middelen informatie en diensten. Indien u hiervan gebruik maakt beschikt het Onlinehulpstempel/Trimbos-instituut over bepaalde gegevens van u. Het Trimbos-instituut gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De verwerking van uw gegevens voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Teven conformeert het Trimbos-instituut zich aan:
• de beroepscode voor psychologen 2007 van het Nederlands Instituut van Psychologen
• de gedragscode voor onderzoek en statistiek van Markt Onderzoek Associatie, de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek en de Vereniging voor Beleidsonderzoek
• de gedragscode Gezondheidsonderzoek van de Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Vereniging.

Het Onlinehulpstempel/Trimbos-instituut zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
In dit privacy statement wordt informatie gegeven welke gegevens en voor welke doeleinden deze gegevens geregistreerd worden. Voor de duidelijkheid wordt er onderscheid gemaakt tussen persoonsgegevens en verkeersgegevens.

Persoonsgegevens

Tijdens onze dienstverlening wordt er in sommige gevallen gevraagd naar uw persoonsgegevens. Deze omvatten bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum en kunnen worden gebruikt:
• Om de dienstverlening technisch mogelijk te maken
• Om in te schatten of u voor de betreffende dienstverlening geschikt bent
• Om u te laten weten of de betreffende dienstverlening geschikt is voor u of niet
• Om u na afloop van de dienstverlening via de e-mail/sms uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst om na te gaan hoe het met u gaat en uw mening te vragen over de dienstverlening
• Om u na het invullen van vragenlijsten persoonlijk te berichten
• Om de dienstverlening te evalueren
• Voor administratieve doeleinden
• Voor het doen van onderzoek ten behoeve van dienstverlening en de verkoop van produkten en diensten van het Onlinehulpstempel/Trimbos-instituut

Verkeersgegevens

Tijdens onze dienstverlening worden verkeersgegevens geregistreerd. Deze omvatten bijvoorbeeld de datum van aanmelding voor een cursus, de tijdsduur die u ingelogd bent, surfgedrag, IP-adressen en URL’s en kunnen gebruikt worden:
• Voor beheertechnische doeleinden zoals voldoende servercapaciteit voor het aantal bezoekers
• Voor administratieve doeleinden zoals de verwerking van nota’s
• Voor onderzoeksdoeleinden zoals effectiviteit van dienstverlening. Er wordt geen onderzoek gedaan naar individuele gedrag van de gebruiker, daarom wordt er voor het onderzoek wordt geen gebruik gemaakt van:
• Naam- en adresgegevens
• BSN-nummers
• E-mailadressen

Cookies

Op de delen die alleen toegankelijk zijn voor deelnemers wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze worden alleen gebruikt om de toegang te controleren en ter vergemakkelijking van het gebruik van de omgeving. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden aangemaakt.

Wijziging Privacy verklaring

Het Onlinehulpstempel/Trimbos-instituut behoudt zich het recht deze privacy statement te wijzigen. De privacy statement is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.