Links

Loket Gezond Leven

Het Loket Gezond Leven stimuleert het gebruik van passende leefstijlinterventies. Dat doen ze door interventies inzichtelijk te presenteren en kennis te delen over kwaliteit en effectiviteit.