Hoe werkt het?

December 2018: Het Onlinehulpstempel houdt op te bestaan. Lees er hier meer over: https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/onlinehulpstempel-voor-de-ggz-stopt

In onderstaande stappen staat beschreven hoe het beoordelingstraject van het Onlinehulpstempel in zijn werk gaat. Bekijk ook de demo of download het stappenplan als pdf.

Stap 1: Aanmelden

Als je aanbod wilt laten beoordelen, kun je je registreren op Onlinehulpstempel. Via je persoonlijke pagina kun je vervolgens een of meerdere interventies indienen.

Stap 2: Invullen vragenlijst

Je vult zelf online een vragenlijst in. Deze vragenlijst heeft betrekking op het aanbod en bestaat uit zogenaamde 'musthaves' en 'nicetohaves'. Om in aanmerking te komen voor het Onlinehulpstempel moet het aanbod aan alle musthaves voldoen.

Stap 3: Automatische feedback

Je ontvangt automatisch gegenereerde feedback op basis van je antwoorden op de musthaves. Scoort het aanbod positief op alle musthaves dan kan hij door naar stap 4. Zo niet, dan kun je op basis van de feedback het aanbod aanpassen, zodat deze in de herkansing wel voldoet.

Stap 4: Indienen voor beoordeling door experts

Voldoet het aanbod aan alle musthaves dan kan je de ingevulde vragenlijst indienen ter beoordeling door experts. Aan deze en verdere stappen zijn kosten verbonden.  

Stap 5: Beoordeling door experts

Twee experts beoordelen het aanbod op basis van de ingediende vragenlijst. 

Stap 6: Toekenning Onlinehulpstempel

Wanneer beide experts een positieve beoordeling geven ontvangt het aanbod het Onlinehulpstempel. Het wordt dan opgenomen in het Overzicht Goedgekeurd Online Hulp Aanbod. Daarnaast kun je een widget van het Onlinehulpstempel op je aanbod plaatsen. Op deze widget staat het logo van het Onlinehulpstempel en gemiddelde rapportcijfer dat de gebruikers het aanbod geven. Is de beoordeling door experts negatief dan kun je op basis van de feedback van de experts het ingediende aanbod aanpassen en deze opnieuw voorleggen.

Stap 7: Beoordeling gebruikers

Vanaf het moment dat het aanbod het Onlinehulpstempel heeft, krijgen gebruikers de mogelijkheid om hun oordeel erover geven. Het gemiddelde rapportcijfer wordt getoond op het stempel.