Veelgestelde vragen

December 2018: Het Onlinehulpstempel houdt op te bestaan. Lees er hier meer over: https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/onlinehulpstempel-voor-de-ggz-stopt

Wie beoordelen het online hulpaanbod?

Het online hulpaanbod wordt beoordeeld door experts op het gebied van online hulpverlening en de eindgebruikers.
Allereerst kan de aanbieder zijn eigen aanbod beoordelen aan de hand van de vragenlijst. Wanneer de aanbieder formeel een onlinehulpstempel voor zijn aanbod wil halen, kan hij zijn aanbod indienen voor beoordeling door experts. De experts checken en beoordelen de ingediende informatie. De experts die het ingediende aanbod beoordelen zijn professionals die werkzaam zijn in de GGZ en aan de wieg hebben gestaan van de ontwikkeling van online hulpaanbod of anderszins hun sporen in dit veld verdient hebben. Bij de toewijzing van experts aan te beoordelen hulpaanbod, wordt er op gelet dat er geen belangenverstrengeling is. Zij beoordelen alleen interventies waar zij zelf niet bij betrokken zijn.
Als het aanbod eenmaal het stempel heeft kan ook de eindgebruikers zijn oordeel geven. Dit levert een rapportcijfer op wat gedeeld wordt in het stempel.

Hoe lang duurt het beoordelingstraject?

Het aanmelden duurt ongeveer 1 minuut. Aanbieders kunnen daarna direct aan de slag met het invullen van de vragenlijst. Het is lastig om aan te geven hoeveel tijd ze hiermee kwijt zijn, mede omdat er aanvullende bestanden bijvoegen moeten worden en het ervan af hangt of de aanbieder deze paraat heeft of nog bij elkaar moet zoeken. Als richtlijn kun je aanhouden dat een aanbieder 1 tot 3 uur kwijt is met het invullen van de vragenlijst. Uiteraard kan de lijst tussendoor opgeslagen worden en op een later moment weer verder ingevuld worden.
We streven ernaar dat de aanbieder de uitslag van de beoordeling door de experts binnen een maand na indiening ontvangt. Dit is echter niet altijd mogelijk omdat er soms een derde expert aan te pas moet komen om de doorslag te geven.

Waarom is het Onlinehulpstempel ontwikkeld?

Het Onlinehulpstempel is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de gebruiker in één oogopslag kan zien of een bepaald online hulpaanbod betrouwbaar is of niet. Daarnaast stimuleert het Onlinehulpstempel dat er aandacht is en blijft voor kwaliteit in het innovatieve en snel groeiende veld van de online hulp.

Waarop beoordeelt het Onlinehulpstempel het online aanbod?

Er zijn 4 criteria waar het Onlinehulpstempel het online aanbod op beoordeelt:
•    Effectiviteit
•    Transparantie
•    Gebruikersvriendelijkheid
•    Techniek & Veiligheid.
Al deze criteria bevatten een aantal vragen. Sommige van de vragen zijn musthaves, dit zijn vragen waaraan het aanbod moet voldoen. Daarnaast zijn er nicetohaves, dit zijn vragen waaraan het aanbod niet per se hoeft te voldoen, maar doet het dat wel dan gaatdan scoort het aanbod hoger. De musthave vragen garanderen de basis kwaliteit en betrouwbaarheid, bijvoorbeeld dat de inhoud van het aanbod minimaal gebaseerd is opevidence-based behandelvormen. De nicetohave vragen stimuleren aanbieders om na te denken over hoe bepaalde aspecten verbeterd of aantrekkelijker, gemakkelijker of laagdrempeliger kunnen

Wie heeft het Onlinehulpstempel ontwikkeld?

Het Onlinehulpstempel is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met GGZ-professionals die aan de wieg hebben gestaan van verschillend onlinehulpaanbod, en die input hebben geleverd vanuit theoretisch en praktisch perspectief. Het Trimbos-instituut beheert het onlinehulpstempel en zorgt voor doorontwikkeling. Het Trimbos-instituut selecteert de experts, maar keurt zelf geen onlinehulpaanbod; dit wordt gedaan door diverse experts uit het land.
De volgende organisaties zijn betrokken bij de ontwikkeling van het OnlineHulpstempel: 113 Online, Altrecht, AMC-UVA, Dimence, Interapy,  Jeugdriagg Noord Holland Zuid, Stichting E-hulp.nl, Netwerk Online Hulp, Tactus, Lentis, TNO en VNN (Verslavingzorg Noord Nederland).

Wat kost het Onlinehulpstempel?

Zelf online hulpaanbod checken met de vragenlijst is gratis. Maar aan het laten beoordelen van online hulpaanbod door experts, zodat het ook het stempel kan dragen, zijn kosten verbonden. Er zijn verschillende prijzen voor het beoordelen van een Onlinehulpinterventie en een Onlinehulpmodule.
Een Onlinehulpinterventie bestaat uit meerdere onderdelen of modules en is bijvoorbeeld een zelfhulpprogramma (denk aan een cursus bestaande uit 6 lessen) of een behandeling die uit meerdere sessies bestaat.
Een Onlinehulpmodule is een aanbod gericht op één enkele klacht of symptoom, bijv een oefening om te stoppen met piekeren. Een op zich zelf staande online (zelf)test wordt ook als module gerekend.

Prijs beoordelen OnlineHulp interventie :€        2.995,00
Prijs beoordelen OnlineHulp module :€        1.495,00

Vanaf het indienen van 11 of meer modules wordt een korting van 20% gegeven op het tarief per module.
Het Onlinehulpstempel is vanaf de toekenning 2 jaar geldig. Daarna moet het Onlinehulpstempel worden verlengd.

KORTINGSACTIE VERLENGD!
Wegens succes is de kortingsactie verlengd en kun je jouw online hulpaanbod nu laten beoordelen door professionele reviewers met 50% korting!

Hoe stimuleert het Onlinehulpstempel dat aanbieders bezig blijven met het verbeteren van hun aanbod, ook wanneer ze het stempel behaald hebben?

Uitgangspunt en uitdaging bij het Onlinehulpstempel is om enerzijds het kaf van het koren te scheiden en aan de andere kant kwaliteit en innovatie te stimuleren. Daarom bestaat de vragenlijst van het Onlinehulpstempel uit musthave vragen en nicetohave vragen. De musthave vragen garanderen de basis kwaliteit en betrouwbaarheid, bijvoorbeeld dat de inhoud van het aanbod minimaal gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en GGZ-richtlijnen. De nicetohave vragen stimuleren aanbieders om na te denken over hoe bepaalde aspecten verbeterd of aantrekkelijker, gemakkelijker of laagdrempeliger kunnen.
Met behulp van de gratis vragenlijst kunnen GGZ-aanbieders en ontwikkelaars kijken of hun aanbod voldoet aan de criteria van het Onlinehulpaanbod. Dus ook voordat ze aan de slag gaan geeft de vragenlijst aandachtspunten voor de ontwikkeling van het online hulpaanbod.