Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het Trimbos-instituut is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De informatie op deze site is gebaseerd op huidige wetenschappelijke inzichten. De informatie op deze site kan door het Trimbos-instituut zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Het Trimbos-instituut kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van verandering of beƫindiging van de website. Het Trimbos-instituut neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maakt gebruik van betrouwbaar geachte bronnen.

Gebruik informatie

Het Trimbos-instituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is of zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of communicatie in de ruimste zin, behoudens opzet of grove schuld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Informatie geplaatst door derden

Het Onlinehulpstempel biedt gebruikers de mogelijkheid om hun mening te geven over het goedgekeurd online hulpaanbod via gebruikersoordelen. Gebruikersoordelen zijn persoonlijke meningen van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van het Onlinehulpstempel/Trimbos-instituut.
Het Onlinehulstempel/Trimbos-instituut is niet verantwoordelijk wat bezoekers van www.hetonlinehulpstempel.nl via gebruikersoordelen op deze site plaatsen en/of op het goedgekeurde online hulpaanbod en kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
Oneigenlijke reacties van gebruikers worden zonder discussie verwijderd.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan het Trimbos-instituut worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Het Trimbos-instituut heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Techniek

Deze website kan software bevatten die te downloaden is. Het Trimbos-instituut garandeert niet de werking van de software en sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot de bruikbaarheid, geschiktheid of functionaliteit van deze software of de mate waarin deze virussen kan bevatten uit. Het Trimbos-instituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het downloaden, installeren of gebruiken van deze software.

Het Trimbos-instituut kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de interventie kan worden verkregen, waaronder schade aan hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur.