Colofon

Initiatiefnemers Onlinehulpstempel

Het Onlinehulpstempel is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met GGZ-professionals die aan de wieg hebben gestaan van verschillend onlinehulpaanbod, en die input hebben geleverd vanuit theoretisch en praktisch perspectief.
De volgende organisaties zijn betrokken bij het OnlineHulpstempel: 113 Online, Altrecht, AMC-UVA, Dimence, Interapy,  Jeugdriagg Noord Holland Zuid, Lentis, Stichting E-hulp.nl, Netwerk Online Hulp, Tactus, TNO en VNN (Verslavingzorg Noord Nederland).

Projectteam Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Vanuit het Trimbos-instituut vormen de volgende personen het projectteam Onlinehulpstempel:
Katherina Martin Abello
Eva Fischer
Odile Smeets
Iris Rosier
Trimbos-instituut
Postbus 725
3500 AS Utrecht
T +31(0)30-2971100
www.trimbos.nl

Financiering

De ontwikkeling en productie van deze website is gefinancierd door het ministerie van VWS.

Sitebouw

Buro Klei
www.buroklei.nl

Auteursrechten

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Wanneer u een artikel of een passage wilt verspreiden dan dient u daarvoor voorafgaand toestemming te vragen aan het Onlinehulpstempel/Trimbos-instituut. Publicatie dient altijd te geschieden onder vermelding van de auteur en de bron.